fbpx

Salpalinjan Hovin läheisyydessä oleva Näkkiniemen luonto- ja retkeilypolku on avattu. Polulta löytyy opasteita ja informaatiota alueen luontokohteista sekä koulujen oppimisympäristön tehtävätauluja. Näkkiniemessä Saimaan rannalla on laavu tulipaikkoineen eväiden nauttimista ja levähdystä varten.

Näkkiniemi sijaitsee Unesco Saimaa Geoparkin Muinaisuoma-kohteen vieressä, Vuoksen- ja Kymijoen vesistöjen vedenjakajalla, hienoissa Saimaan maisemissa. Saimaa laski Väliväylää pitkin Kymijokeen siihen asti kunnes Vuoksi puhkesi 5700 vuotta sitten. Suuren ja Pienen Näkkiniemen alueilta löytyy eri luonto-, metsä- ja suotyyppejä, vanhaa metsää, lahopuuta, uudistettu hakkuualue, uitto- ja sahahistoriaa, kauniita maisemia ja valmiiksi tallattuja polkuja ym. Biologian ja maantieteen opettajat ovat tutustuneet alueeseen ja totesivat sen maastoltaan, monipuolisilta luonto- ja metsätyypeiltään sekä luontoarvoiltaan erinomaiseksi retkeilyyn ja koulujen oppimisympäristön paikaksi. Siellä voi havainnollisesti kertoa suomalaisesta metsäluonnosta, sen kiertokulusta, kestävästä hoidosta ja käytöstä sekä nykymetsätaloudesta ja metsäteollisuuden innovaatioista öljypohjaisten tuotteiden korvaajina. Ilmastonmuutoksen torjunnassa kasvava metsä on keskeistä ja puun juurella voi havainnollistaa kuinka metsän sitoma hiili varastoituu puutavaraan ja metsäteollisuustuotteisiin.